56 - 102 m2 Thủ Thiêm, Quận 2
42 - 48 Triệu/m2
1-3PN Tôn Thất Tuyết, Q4
55 Triệu/m2
1-3 PN Tân Bình
45-50 Triệu/m2
Liên hệ Lò Lu - Quận 9
Liên hệ
Đang cập nhập Thủ Đức
Liên hệ