Kỹ năng Sale

Taget đối tượng bds trong Facebook Ads

Taget đối tượng bds trong Facebook Ads

Như các bạn đã biết việc chạy quảng cáo trong facebook điều quan trọng nhất là taget đối tượng. Đối tượng taget càng chính xác thì giá thầu của chúng ta sẽ giảm và khách hàng tiềm năng sẽ chất lượng hơn. Hiểu được điều đó hơn ai hết với...

Hướng dẫn set Facebook ads khách hàng tiềm năng

Click chuột vào góc trên bên phải màn hình -> Chọn mũi tam giác quay xuống -> Click vào tạo quảng cáo (đối với tài khoản chưa chạy quảng cáo lần nào) hoặc quản lý quảng cáo (đối với tài khoản đã chạy quảng cáo) Click chọn tạo -> chọn...