Hà Nội Thu Hồi 50 Dự Án Chậm Triển Khai

Hà Nội đã quyết định thu hồi 50 dự án với tổng diện tích gần 3.000 ha đất do chậm triển khai. Đây là một quyết định quan trọng, nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng đất đai và nguồn lực.

Tổng quan Hà Nội thu hồi 50 dự án

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 08/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

Cụ thể, UBND TP Hà Nội đã tiến hành rà soát đối với 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn. Tính đến 31/10/2023, có 330 dự án (chiếm 46,3% tổng số 712 dự án) được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai

Thu Hồi 50 Dự Án

Trong số 50 dự án đã được thu hồi, chấm dứt hoạt động, có 32 dự án đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất; 18 dự án, UBND TP giao các Sở ngành TP và UBND các quận, huyện, thị xã làm rõ một số nội dung liên quan để xử lý, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Các dự án này bao gồm nhiều dự án khu đô thị, nhà ở với quy mô lớn như: Khu đô thị Thanh Lâm – Đại Thịnh 1 và Khu đô thị Mê Linh – Đại Thịnh (huyện Mê Linh) của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Dự án Khu đô thị mới Việt Á, xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh) của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á; Khu đô thị mới BMC, xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh) của Công ty Vật liệu xây dựng và lắp ráp thương mại; Khu đô thị mới Prime Group (Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh) xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh của Công ty cổ phần Prime Group; Khu nhà ở cao cấp Phương Viên (huyện Mê Linh) của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ du lịch Phương Viên

Thu Hồi 50 Dự Án

Nguyên nhân

Các dự án này bị thu hồi chủ yếu vì chậm triển khai và vi phạm các quy định pháp luật. Một số lý do chính bao gồm:

  • Các dự án này chỉ mới có văn bản phê duyệt địa điểm lập quy hoạch, xây dựng khu đô thị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (trong đó có nêu tên chủ đầu tư), nhưng chưa thực hiện thủ tục thẩm định, cho phép đầu tư theo quy định tại thời điểm phê duyệt địa điểm nêu trên theo Nghị định số 02/2006/ND-CP ngày 5-1-2006 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18-8-2006.
  • Hai dự án này hiện nay cũng không thuộc diện chuyển tiếp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ.
Thu Hồi 50 Dự Án

Hậu quả và giải pháp

Việc chậm triển khai các dự án không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Do đó, việc UBND TP Hà Nội quyết định thu hồi các dự án này là một bước đi đúng đắn.

Tuy nhiên, việc thu hồi các dự án chỉ là giải pháp tạm thời. Để ngăn chặn tình trạng chậm triển khai các dự án trong tương lai, cần có những biện pháp cơ bản hơn. Đó có thể là việc tăng cường giám sát và kiểm tra các dự án, nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, và cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý đất đai.

Thu Hồi 50 Dự Án

Kết luận

Việc Hà Nội thu hồi các dự án chậm triển khai là một minh chứng rõ ràng cho sự quyết liệt trong việc đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn lực và đất đai. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng chậm triển khai các dự án trong tương lai, cần có những biện pháp cơ bản và toàn diện hơn.